Contactgegevens

 
 

We kunnen uw tuinontwerp, tuinaanleg en tuinonderhoud verzorgen. Lees hier meer over onze hoveniersdiensten.

 
 

Leveringsvoorwaarden

Klik hier om onze leveringsvoorwaarden te bekijken.

Voorwaarden voor het gebruik van de website:

Privacy

Groenservice Tuinmaterialen respecteert de privacy van alle gebruikers van www.groenservice-tuinmaterialen.nl. Tevens draagt Groenservice Tuinmaterialen er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vragen te beantwoorden en u te informeren over onze diensten. Voor het overige zullen wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Groenservice Tuinmaterialen zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij uitvoeren van onze diensten.

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze website voorkomende gegevens of informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze website voorkomende gegevens of informatie. Groenservice Tuinmaterialen is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens of informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.groenservice-tuinmaterialen.nl, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, foto's, illustraties, namen, logo's en merken berusten bij Groenservice Tuinmaterialen en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.